tirsdag 7. oktober 2008

Handle fra utlandet

Handler du når du er i utlandet eller bestiller på nettet er det noen regler du må vite om.

Nordmenn handler stadig mer i utlandet. Dessverre er det ikke alle som kjenner reglene for import og mottak av gaver. Konsekvensen kan være at varene blir atskillig dyrere enn du trodde. Det er derfor viktig at du kjenner hovedreglene når du handler i eller får gaver fra utlandet.

 • Huskeliste ved kjøp på utenlandske nettsteder
  Varer under 200 kroner kan importeres uten å betale toll og avgifter
  Varer over 200 kroner må fortolles. Du må alltid betale merverdiavgift og i noen tilfeller også toll.
  Varer mellom 200 og 1000 kroner kan fortolles på nett
  Regn ut hvor mye det koster før du bestiller
  Ta kontakt med Tollvesenet før du eventuelt returnerer varer, slik at du kan be om refusjon av toll og avgifter.
 • Huskeliste når du handler i utlandet
  Du kan handle for 6000 kroner, inkludert tax-free-kvoten, uten å fortolle varen hvis du har vært utenfor Norge i minst 24 timer.
  Har du vært i utlandet mindre enn 24 timer kan du handle for 3000 kroner. Men du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer uten at det er betalt avgift for disse i et EØS-land.
  Når du fortoller varer må du betale merverdiavgift på 25 prosent, selv om du har betalt denne avgiften i det landet du handlet i. I enkelte tilfeller må du også betale toll.
  Skal du fortolle varer og kommer kjørende må du velge en betjent grenseovergang
  Varer du ikke kan ta med deg til Norge inkluderer blant annet fyrverkeri, dyr og fugler.
 • Huskeliste når du får gaver fra utlandet
  Du slipper å fortolle gaver hvis de koster under 1000 kroner
  Varen må sendes fra en privatperson som bor fast i utlandet for at du skal slippe fortolling.
  Varer sendt direkte fra en butikk i utlandet må fortolles, selv om de er kjøpt av en privatperson.
  Mat, alkohol og tobakkvarer kan ikke importeres eller mottas som gaver.

onsdag 1. oktober 2008

Bare butikker

BareButikker.com ble lansert høsten 2008 og er allerede godt besøkt. Her finner du hundrevis av spennende nettbutikker med gode tilbud og nye varer. Flere og flere leter etter nettbutikker i utlandet, derfor har vi delt opp katalogen vår slik at du enkelt skal finne frem også til utenlandske butikker.

BareButikker tilrettelegger for rask og konstruktiv tilbakemelding. Til glede for butikken, som raskt kan ta tak i evn. problemer, og til glede for forbrukerne, som får vite hva de kan forvente seg.

Sjekk ut enklere netthandel på barebutikker.com