onsdag 1. oktober 2008

Bare butikker

BareButikker.com ble lansert høsten 2008 og er allerede godt besøkt. Her finner du hundrevis av spennende nettbutikker med gode tilbud og nye varer. Flere og flere leter etter nettbutikker i utlandet, derfor har vi delt opp katalogen vår slik at du enkelt skal finne frem også til utenlandske butikker.

BareButikker tilrettelegger for rask og konstruktiv tilbakemelding. Til glede for butikken, som raskt kan ta tak i evn. problemer, og til glede for forbrukerne, som får vite hva de kan forvente seg.

Sjekk ut enklere netthandel på barebutikker.com

Ingen kommentarer: